Tầm nhìn và sứ mệnh - vision and mission

Tầm nhìn - Vision

Trở thành một công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh Việt NamBecome a leading security service company in Ho Chi Minh City and Vietnam

Sứ mệnh của chúng tôi: Our mission

Đảm bảo tuyệt đối tài sản, con người, an ninh ổn định, môi trường làm việc chuyên nghiệp, khoa học, hiệu quả. Chất lượng dịch vụ, uy tín là ưu tiên hằng đầu của doanh nghiệp chúng tôi. Ensuring absolute property, people, stable security, professional, scientific and effective working environment. Quality of service and reputation is the first priority of our business.

Cùng thịnh vượng: Prosperity

Một doanh nghiệp thành công là một doanh nghiệp có thể mang lại sự thịnh vượng và cơ hội cho người khác. Dù kinh doanh ở bất cứ một tỉnh thành nào trên lãnh thổ việt Nam. Công ty bảo vệ Tiến Khang luôn phấn đấu là một công ty có trách nhiệm về mặt xã hội và môi trường. Successful business is an enterprise that can bring prosperity and opportunities to others. Although doing business in any province in the territory of Vietnam. Tien Khang Security Company strives to be a socially and environmentally responsible company.